Slamsugning

En slamsugning kan behöva göras när rör har täppts igen och när en högtrycksspolning inte räcker till. Vi har möjlighet att slamsuga fett, sand och grus. Vi har en separat tank i bilen som ger oss möjlighet att högtrycksspola efter genomförd slamsugning. Det är ett viktigt komplement till slamsugningen och ger det bästa resultatet. Slamsugen kan med fördel även nyttjas till att suga ur vattenfyllda utrymmen där det hamnat avloppsvatten eller dagvatten.

Behöver du hjälp med slamsugning?

Kontakta oss på 070-3833993 eller klicka på knappen nedan, så hjälper vi dig!